Propriomed

Propriomed v stojene

Táto cvičebná pomôcka sa používa na optimalizáciu posturálnych reakcií. Veľkou prednosťou tohto výrobku je voľba dĺžky, individuálne nastavenie, jednoduchá manipulácia. Počas cvičenia dochádza k minimálnemu zaťaženiu kĺbov. Propriomed je využívaný v zdravotníctve a fitness.

Cvičenie s Propriomedom vyvoláva mimoriadnu hĺbkovú reakciu tela, ktorú nemožno vedome dosiahnuť. Pri tréningu pracujú chrbtové svaly (vzpriamovače), brušné svalstvo, panvové dno, svalstvo ramien a paží a ďalšie svaly hornej časti tela. Určitý počet kmitov má za následok nielen silový vytrvalostný tréning, ale zintenzívňuje tiež látkovú výmenu a zvyšuje srdcový tep. Usporiadanie hĺbkového svalstva je často riešením mnohých chrbtových problémov.

 

Propriomed drziak na stenu pre 4ks

Tréning s Propriomedom:

 • Efektívne pôsobí proti bolestiam chrbta
 • Zlepšuje držanie tela
 • Spevňuje väzivové tkanivá
 • Posilňuje svaly panvového dna
 • Zvyšuje schopnosť koncentrácie
 • Vyrovnáva svalovú disbalanciu
 • Zlepšuje rovnováhu, koordináciu, koncentráciu a stabilitu
 

Typy Propriomedov

Propriomed sa vyrába v 5 modelových radách v dĺžke 100, 130, 150, 170 a 190 cm.

 • Propriomed 190
  Použitie: je ideálny pre ľudí bez skúseností s cvičením s vibrujúcimi tyčami
  Dĺžka: 190 cm
  Farba: žltá
  Hmotnosť: 1081 gramov
  Frekvencia: 2,5 - 4,0Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Optimálna amplitúda: 60 cm
  Maximálna amplitúda: 70 cm
 • Propriomed 170
  Použitie: je ideálny pre ľudí s prvou skúsenosťou s cvičením s vibrujúcimi tyčami
  Dĺžka: 170 cm
  Farba: červená
  Hmotnosť: 1035 gramov
  Frekvencia: 3,3 – 4,8Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Optimálna amplitúda: 50 cm
  Maximálna amplitúda: 60cm
 • Propriomed 150
  Použitie: je ideálny pre ľudí s pokročilými skúsenosťami s cvičením s vibrujúcimi tyčami
  Dĺžka: 150 cm
  Farba: zelená
  Hmotnosť: 994 gramov
  Frekvencia: 4,3 – 5,8Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Optimálna amplitúda: 40 cm
  Maximálna amplitúda: 50cm
 • Propriomed 130
  Použitie: je ideálny pre ľudí s veľmi dobrou neuromuskulárnou kontrolou a vynikajúce výsledky v cvičení s vibrujúcimi tyčami
  Dĺžka: 130 cm
  Farba: modrá
  Hmotnosť: 947 gramov
  Frekvencia: 5,5 – 7,5Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Optimálna amplitúda: 30 cm
  Maximálna amplitúda: 40cm
 • Propriomed 100
  Použitie: najlepšie je ho možné využívať kvôli jeho nízkej hmotnosti a frekvenčnému pásmu po čerstvých operáciách ramena, obnove väziva - ramenného kĺbu a akromioklavikulárneho kĺbu. Má dvaja ľahko nastaviteľné frekvenčné regulátory a hliníkovú rukoväť. Vzhľadom k svojej nízkej hmotnosti 500 gramov a vďaka svojej krátkej dĺžke, ale je tiež ideálny pre deti!
  Dĺžka: 100 cm
  Farba: strieborná
  Hmotnosť: 504 gramov
  Frekvencia: 3,5 - 5,0 Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Optimálna amplitúda: 30 cm
  Maximálna amplitúda: 40cm
 

Typy Propriomedov

Propriomed sa vyrába v 3 modelových radách v dĺžke 190, 165, a 100 cm.

 • Propriomed 1
  Použitie: je ideálny pre ľudí bez skúseností s cvičením s vibrujúcimi tyčami
  Dĺžka: 190 cm
  Farba: žltá
  Hmotnosť: 975 gramov
  Frekvencia: 3,0 - 4,0Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Maximálna amplitúda: 60 cm
 • Propriomed 2
  Použitie: je ideálny pre ľudí s prvou skúsenosťou s cvičením s vibrujúcimi tyčami
  Dĺžka: 165 cm
  Farba: červená
  Hmotnosť: 920 gramov
  Frekvencia: 4,0 – 5,2Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Maximálna amplitúda: 60cm
 • Propriomed 100
  Použitie: najlepšie je ho možné využívať kvôli jeho nízkej hmotnosti a frekvenčnému pásmu po čerstvých operáciách ramena, obnove väziva - ramenného kĺbu a akromioklavikulárneho kĺbu. Má dvaja ľahko nastaviteľné frekvenčné regulátory a hliníkovú rukoväť. Vzhľadom k svojej nízkej hmotnosti 500 gramov a vďaka svojej krátkej dĺžke, ale je tiež ideálny pre deti!
  Dĺžka: 100 cm
  Farba: strieborná
  Hmotnosť: 550 gramov
  Frekvencia: 4,8 - 6,0 Hz plynulo, symetricky alebo asymetricky
  Maximálna amplitúda: 40cm

Činnosť

Príslušný výber cvičenia smeruje k primárnemu tréningu celého tela so stabilizáciou držania. Zvoleným nastavením polohy tyče pri jednoručnom a obojručnom držaní a zmenami stanoveného držania tela možno stimulovať jeho rôzne časti.

Terapeutická pomôcka PROPRIOMED je tyč vyrobená zo špeciálneho high-tech materiálu s tlmiacimi dielmi a regulátormi frekvencie, ktoré sú prvýkrát presne definované. Vývoj prístroja prebiehal po dlhoročnej spolupráci spoločnosti HAIDER BIOSWING s Dr. Raševom, zakladateľom koncepcie "posturálnej terapie".

Propriomed 170

Tlmiace diely použité na PROPRIOMEDe znižujú zaťaženie kĺbov. Dávkovanými presne stanovenými impulzmi podporuje Propriomed súčasnú aktiváciu protiľahlých svalov na kĺbe (takzvaná synergická aktivácia svalu).

Táto synergická aktivácia svalu má veľký význam pre hospodárne segmentálne vyrovnávanie voči gravitácii, a vytvára tak základ stabilizácie držania a pohybu vertikálne nasmerovaného tela.

Princípy funkcie PROPRIOMEDu

Všeobecný spôsob činnosti

Fyzikálny princíp činnosti PROPRIOMEDu spočíva v tom, že dochádza ku kmitaniu s kontrolou tlmenia a definovanými frekvenciami, ktoré sa aktivujú pomocou pohybu cvičiacej osoby a špecifickými kmitavými vlastnosťami tyče. Neurofyziologický účinok sa prejavuje v tom, že sa ku svalstvu uvoľňujú v tesných stimulačných dávkach eferentné impulzy, ktoré spôsobujú stimuláciu synergickej aktivácie svalu (koaktivacia). Tento efekt má rozhodujúci význam pre akékoľvek požiadavky stability pohybového systému pri vertikálnom vyrovnávaní tela voči gravitácii.

Senzitivitu a bežný výkon motoriky možno cielene optimalizovať pomocou tlmenia, možnosťou individuálne upravenej regulácie vlastnej frekvencie tyči a vlastnou stanovenou amplitúdou.

Kmitavé vlastnosti PROPRIOMEDu

Pôsobenie PROPRIOMEDu možno v princípe ručne ovládať na základe dvoch fyzikálnych vlastností, a to:

 • zmeny vlastnej frekvencie ručným nastavením regulátora frekvencie
 • zmeny amplitúdy prenosom rôzne vysokých síl

Frekvencia

Vlastnú frekvenciu, ktorou je možné aktivovať tyč PROPRIOMED ku kmitaniu, možno meniť ručným nastavovaním regulátora podľa typu Propriomedu medzi 2,5 a 7,5 Hz. Tým je možné plynulé odmeriavanie s individuálnou úpravou.

Vlastná frekvencia PROPRIOMEDu v závislosti na jeho dĺžke. Takto možno nastavovať až šesť stupňov kmitania:

Kompletná rada cvičebných pomôcok Propriomed Vám zaistí široké spektrum frekvencií pri cvičení: 2,5 až 7,5 Hz

Možnosti nastavovania frekvencie majú pre preventívny tréning a terapiu nasledujúce výhody:

 • celková a miestna aktivácia neuromuskulárneho systému: pri stabilizácii celého tela sa stimulujú najmä jednotlivé miesta (ramenný pletenec)
 • plynulé individuálne nastavenie podľa úrovne výkonnosti a ciele tréningu alebo terapie
 • asymetrické nastavenie regulátora frekvencie

V zásade platí nasledujúce pravidlo: "Čím je dĺžka kratšia, tým je cvičenie ťažšie."
To znamená, že sa regulátory frekvencie v najťažšom prípade nachádzajú pri držadle.
Číslo v označení názvu Propriomedu zodpovedá jeho dĺžke (v centimetroch).

Výnimkou z tohto princípu je PROPRIOMED 100. Osobitné požiadavky pri terapii viedli k vývoju tejto "ľahkej váhy". PROPRIOMED 100 je možné najlepšie využívať kvôli jeho nízkej hmotnosti a frekvenčnému pásmu po čerstvých operáciách ramena, obnove väziva - ramenného kĺbu a akromioklavikulárneho kĺbu. PROPRIOMED 100 je kvôli svojej nízkej hmotnosti vhodný aj pre deti a mládež.

Propriomed sa vyrába v 5 modelových radách v dĺžke 100, 130, 150, 170 a 190 cm. Propriomed optimálny a maximálny rozsah

Amplitúda

Amplitúda kmitania, ktorú možno plynule nastavovať, podporuje multivariabilné využitie pri preventívnom tréningu, fitness a terapii.

Pri Propriomede by sa nemal prekračovať daný maximálny rozsah kmitania. Zvýšenie intenzity sa má vykonávať zmenou nastavenia regulátorov frekvencie alebo výmenou za nasledujúci kratší typ Proproimedu.

Neprekročte maximálny rozsah kmitania!
Pri prekračovaní maximálneho rozsahu sa znižuje životnosť Propriomedu!