• Eureko SK s.r.o.

 • Kontakty

  Eureko SK, s.r.o.
  Exnárova 6621/6
  080 01 Prešov
  zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19203/P
  IČO: 36 844 373
  IČ DPH: SK2022454555

Sídlo firmy Eureko SK, s.r.o., fakturačná adresa:

 

Adresa skladu: Eureko SK, s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, Prešov