Posturomed, proprioceptívny posturálny tréning

Posturomed

Preventívne koordinačný tréning podľa Dr. Raševa

Každý pohyb človeka je len tak dobrý, do akej miery mu to umožní posturálny systém. Ten spracúva množstvo informácií z proprioceptívnych, exteroceptivnych a iných receptorov, čidiel, zabezpečuje vykonanie a zautomatizovanie priebehu pohybu. Dosiahnutie dobrej svalovej koordinácie nie je vždy jednoduché. Je to však nevyhnutné pri mnohých funkčných posturálnych poruchách, ako je instabilita kĺbov, funkčné poruchy držania tela, idiopatickej skoliózy a početné pooperačné stavy.

S novou tréningovou pomôckou POSTUROMED môžete vykonávať cvičenia s úplne novou kvalitou. Vďaka novej technológii s vlastnou vymedzenou frekvenciou a tlmenými výchylkami tréningovej plochy pracuje POSTUROMED na princípe rytmickej stimulácie, a tým Vám umožňuje cielene dávkovať tréning. Pomocou vhodne zostavených, napriek tomu však jednoduchých cvikov dosiahnete žiadané stimulácie motorických čidiel. Tým docielite podstatné zlepšenie pripravenosti pohybového aparátu ku korektúre držania tela a zlepšíte tak koordináciu svalov klinicky instabilných nosných kĺbov. Miesto často používaného pojmu senzomotoricky tréning sa tu objavuje výraz posturálny tréning, vďaka nemu a vhodne zvolenému cvičenie na pomôcke POSTUROMED, sa zlepšuje posturálna reakcie človeka. Systém POSTUROMED bol vyvinutý v rokoch 1993-95 MUDr. Eugenom Raševem zo Schweinfurtu v spolupráci s katedrou rehabilitácie FTVS Univerzity Karlovej v Prahe a firmou Haider-Bioswing z Nemecka.

Posturomed 202 cvičenie

Pre koho je cvičenie vhodné?
Posturomed je neurologicko-ortopedická terapeutická a tiež tréningová pomôcka.

Klinické indikácie:

  • poúrazové a pooperačné stavy v oblasti trupu a dolných končatín
  • klinické poruchy s posturálnou funkčnou patológiou (instabilita členkových a kolenných kĺbov, hlavne po operácii skrížených väzov )
  • stavy po implantácii TEP
  • konštitučná alebo lokálna hypermobilita chrbtice apod.

Všetky stavy po operáciách kolena:

  • chyby nožnej klenby (predovšetkým u detí)
  • neúplné ochrnutie v oblasti trupu
  • skleróza multiplex (tu je nesmierne dôležité, aby medzi cvičením boli dostatočné prestávky na cvičenie)

Ambulantná rehabilitácia:

  • preventívne koordinačné tréning v oblasti športovej a fitnescentra

Posturomed pomáha predovšetkým zlepšiť celkové držanie tela, účinne aktivuje hlboký stabilizačný systém, vyrovnáva svalovú dysbalanciu, zlepšuje celkovo stabilitu a svalovú koordináciu.

Cvičenie na Posturomede musí nasledovať inštruktážou správneho držania tela a predovšetkým však samostatným domácim cvičením pacienta podľa inštruktáže lekára či fyzioterapeuta.

Plocha na státie: 60 x 60cm
Celkový rozmer: 85 x 85cm

Posturomed