Profesionáli využívajú najnovšie tréningové metódy, ale rozhodujúcim základom športovca je zlepšenie senzomotorických zručností.

Tréningové systémy: